Polityka prywatności, regulamin

Polityka prywatności

Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTRUM Barbara Rogowicz zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem biuro@centrumkatowice.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z korzystaniem z danych osobowych, a chętnie pomożemy.

Korzystając z tej strony i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Spis treści

 1. Definicje stosowane w niniejszych zasadach
 2. Zasady ochrony danych, które stosujemy
 3. Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Informacje kontaktowe

Definicje

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 18 roku życia.
My / nas – Ośrodek Szkolenia Kierowców CENTRUM Barbara Rogowicz z siedzibą: 40-009 Katowice ul. Warszawska 3/4-4, NIP 634-147-79-47, tel. 510-906-006.

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z prawem. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania na żądanie.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze czynności przetwarzania odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do realizacji celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Dłużej niż regulują to przepisy dotyczące realizacji celu.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​musisz wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są zbierane, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie i o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​mają zastosowanie określone warunki, mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. To prawo można stosować, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredniego transferu z jednego urządzenia do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy twoją prośbę na podstawie praw dostępu, przedstawimy ci powód, dlaczego. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzoru – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane, które zbieramy

Informacje o Tobie dostarczane do nas poprzez stronę www
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, PESEL, Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), telefon, itp. – głównie informacje niezbędne do realizacji usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta z naszej strony. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, aby móc wykonywać cele związane z rekrutacją oraz oferowanym przez nas szkoleniem. Są to między innymi dane ustawowo wymagana przy prowadzeniu wykonywanej przez nas działalności.

Informacje o Tobie gromadzone automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o adresie IP, preferencje językowe, jakiej przeglądarki używasz, itp. Informacje te służą poprawie jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zgromadziły na Twój temat z innych względów prawnych. Partnerami są Starostwa, w których przechowywane są dane osobowe. Tworzysz tam numer PKK. Dane osobowe przekazywane są w formie elektronicznej transmisji danych dla ustawowych celów realizacji szkolenia i przeprowadzanych egzaminów. Partnerami są również Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD, MORD) oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców, które realizują podobne cele.

Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy danych osobowych w celu:

 • zapewniając Tobie naszą usługę. Obejmuje to na przykład rejestrację Twojej osoby; dostarczanie produktów i usług, o które prosisz; dostarczanie artykułów promocyjnych na Twoją prośbę i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą; powiadamianie o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawy jakości obsługi klienta;
 • wypełniania obowiązku prawnego lub wynikającego z umowy.

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych przyczyn za Twoją zgodą.

Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • identyfikacja i rejestracja Twojej osoby jako osoby szkolonej;
 • aby zapewnić Ci usługę lub ją zaoferować;
 • komunikować się w celu realizacji szkolenia lub dokonywanych płatności;

Ze względu na uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania spersonalizowanych ofert (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • administracji i analizy bazy naszych klientów w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych usług;
 • do prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia klienta;

Dopóki nie poinformowałeś nas o tym inaczej, rozważamy zaoferowanie Ci produktów / usług, które są podobne lub identyczne z Twoimi zainteresowaniami, aby były naszym wspólnym, uzasadnionym interesem.
Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania ofert dotyczących prowadzonych szkoleń (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • w innych celach poprosiliśmy o twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub użycia Twoich danych osobowych dla opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszych Zasad wyłącznie w przypadku ich anonimizacji. Zapisujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak to konieczne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale nie dłuższych niż to konieczne.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie są tu wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zgromadzone. W tym celu zapewniamy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom;
 • istnieje odpowiednia ochrona dla przetwarzania.

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usługi lub zwiększenia zadowolenia klienta. Udostępniamy Twoje dane:

ATC Gostyń

  Lipowa 1,
  63-800 Gostyń
  Tel. 65 575 85 00
  Tel. kom. 730 730 712
  e-mail: biuro@atcgrupa.pl

Połączone strony trzecie:

Współpracujemy tylko z partnerami, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub masz do tego inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków.

Mimo że staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Nie kierujemy do dzieci naszych usług. Jednakże oferowane przez nas szkolenia mogą być realizowane przez osoby niepełnoletnie. W takim przypadku przetwarza się i gromadzi dane osobowe jednakowo jak dla osób pełnoletnich.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia Twojego kontaktu z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie na poziomie przeglądarki. Wybranie wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookie Analytics – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług
 • Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania będą powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki Polityka cookie. Możesz również kontrolować pliki cookie innych firm za pomocą platformy zwiększania prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz sprawdzić:  tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę:  Strona rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Organ nadzoru
Email: kancelaria@giodo.gov.pl
Telefon: +48 22 53 10 440

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności oraz regulaminu (umowy) Osk Centrum.
Ostatnia modyfikacja została dokonana 24 maja 2018 r.

REGULAMIN (UMOWA) OSK CENTRUM

§1. Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Rozporządzenia nr 280, 232, Ustawie o kierujących, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta.

§2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest szkolenie podstawowe osoby ubiegającej się o posiadanie prawa jazdy kategorii A1 lub A2 lub A lub B*.
Szkolenie odbywać się będzie pojazdem: odpowiedni pojazd dla danej kategorii prawa jazdy.

§3. Obowiązki Ośrodka

l. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej poniżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami obowiązujących przepisów.
2. Ośrodek zapewnia szkolenie:
a) teoretyczne** w wymiarze 30 godzin przy szkoleniu na kat. A1 lub A2 lub A*; 30 godzin przy szkoleniu na kat. B*
b) praktyczne w wymiarze 20 godzin przy szkoleniu na kat. A1 lub A2 lub A*; 30 godzin przy szkoleniu na kat. B*.
3. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.

§4. Obowiązki Osoby Szkolonej

l. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne o czasie wyznaczonym przez Ośrodek z co najmniej jednym dokumentem potwierdzającym tożsamość Osoby Szkolonej.
2. Osoba Szkolona ma obowiązek do poinformowania o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie koniecznością dokonania opłaty zgodnie z §5 pkt 5.
3. Warunkiem przystąpienia Osoby Szkolonej do wewnętrznego egzaminu części praktycznej jest pozytywne zaliczenie wewnętrznego egzaminu części teoretycznej.
4. Osoba Szkolona przystępując do szkolenia teoretycznego i praktycznego musi być w stanie trzeźwym. Osoby Szkolone znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środka działającego jak alkohol bądź pod wpływem narkotyków zostają automatycznie skreślone z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
5. Umyślne spowodowanie przez Osobę Szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia Ośrodka, powoduje automatyczne skreślenie Osoby Szkolonej z listy Osób Szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.
6. Osoba Szkolona zobowiązuje się dokładać starań, aby ukończyć szkolenie, o którym mowa w §2 niniejszej umowy w jak najkrótszym czasie.

§5 Opłaty

1.Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę: (wg cennika) zł za kat. A1 lub A2 lub A lub B.
2. Osoba Szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. l w całości przed rozpoczęciem tego szkolenia.
3. Osoba Szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty tak, że przy zapisie wpłaca 399zł, następnie wpłaca 200zł przed rozpoczęciem części praktycznej szkolenia. Kolejne raty to: (połowa pozostałej części) do 10 godziny części praktycznej oraz (druga połowa pozostałej części) do 20 godziny części praktycznej. Co w całości stanowi kwotę (wg cennika).
4. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny teoretyczny wynosi 25zł. Koszt egzaminu wewnętrznego praktycznego to 50zł dla kat. B i 70zł dla kat. A1 lub A2 lub A.
5. Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z winy osoby szkolonej wynosi 60zł dla kat. B i 70zł dla kat. A1 lub A2 lub A za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.
6. Opłaty w związku z wypowiedzeniem umowy ośrodkowi przez Osobę szkoloną:
a. 15 zł za każdą godzinę odbytego szkolenia teoretycznego dla każdej kategorii prawa jazdy.
b. 50 zł dla kat. B, 70zł dla kat. A1 lub A2 lub A; za każda godzinę odbytego szkolenia praktycznego.
c. 55 zł dla kat. B, 75zł dla kat. A1 lub A2 lub A; za każdą godzinę odbytego szkolenia praktycznego jeżeli Osoba szkolona realizuje szkolenie z zaliczonym wcześniej (przed szkoleniem) egzaminem państwowym teoretycznym.
7. Zaleganie z jakimikolwiek opłatami względem Ośrodka skutkowało będzie przerwaniem szkolenia do czasu uregulowania płatności. Jeżeli jednak Osoba szkolona po przerwaniu szkolenia z powodu braku płatności na rzecz Ośrodka nie dokona wpłaty kolejnej raty zgodnie z harmonogramem płatności ratalnej przez okres dłuższy niż 15 dni kalendarzowych, znaczyło to będzie, że jest to wyrażenie woli Osoby szkolonej o rezygnacji z dalszego szkolenia i skutkować będzie skreśleniem z listy kursantów, postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich należności od Osoby szkolonej na rzecz Ośrodka.
Ilość godzin szkolenia wynika z Karty przeprowadzonych zajęć. Decyzję o skreśleniu z listy kursantów podejmuje Kierownik Ośrodka.
8. Uznaje się, że opłaty zostały dokonane, gdy Osoba szkolona przedstawi w Ośrodku szkolenia oryginał dowodu wpłaty.
9. Zwrotów i rozliczenia kosztów szkolenia dokonujemy tylko na podstawie paragonu fiskalnego lub wystawionego rachunku lub potwierdzenia dokonanego przelewu do 1 miesiąca od daty jego wystawienia.
10. Próba sfałszowania dowodu wpłaty, może skutkować skreśleniem z listy Osób szkolonych bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik ośrodka.
11. Osoby szkolone, które mają uregulowane płatności zgodnie z harmonogramem płatności, lecz przerwą szkolenie i kontynuować je będą po trzymiesięcznym okresie przerwy zobowiązane będą do dopłacenia różnicy w cenie kursu do ceny aktualnie obowiązującej w dniu kontynuacji szkolenia.
Jeżeli jednak Osoba szkolona po przerwanym szkoleniu nie rozpocznie go przed upływem 1 roku od daty ostatniego wpisu w karcie osób szkolonych, to uznaje się te sytuację za wyrażenie woli Osoby szkolonej o przerwaniu ostatecznym szkolenia i Ośrodek dokonuje skreślenia z Książki osób szkolonych bez prawa jakichkolwiek roszczeń.
12. Osoby, które będą dokonywały płatności po zatwierdzeniu i wejściu w życie 23% podatku VAT od towarów i usług obciążającego Ośrodki Szkolenia będą zobowiązane do doliczenia 23% kwoty do każdej płatności.
13. Skreślenie z listy kursantów, nie rodzi prawa do roszczeń o zwrot którejkolwiek z wcześniej dokonanych wpłat.
14. Cennik znajduje się na stronie internetowej https://centrumkatowice.pl
15. Opłaty można dokonać w biurze ośrodka lub na konto bankowe:
Bank Śląski 24 1050 1214 1000 0092 4729 6602.

§6. Pierwsza pomoc, badania lekarskie i numer PKK*

l. Ośrodek w zakresie świadczonych usług na rzecz Osób Szkolonych zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jak również przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Koszt badania wynosi 100zł a koszt szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wynosi 30zł i pokrywa je Ośrodek.
2. Ośrodek pozostawia Osobie Szkolonej dowolność w wyborze usługi lekarskiej w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Nie pokrywa jednak kosztów tych badań. Przedstawienie orzeczenia lekarskiego w Starostwie jest warunkiem uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę PKK. Rozpocząć szkolenie można tylko z numerem PKK.

§7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

1. Ośrodek oświadcza, iż uregulowanie przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec Ośrodka jest warunkiem niezbędnym do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, chyba że w Aneksie do Umowy ustalono inaczej.

§8. Zmiana Ośrodka

l. Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku dotychczasowy Ośrodek wydaje Osobie Szkolonej kartę przeprowadzonych zadań, celem kontynuacji szkolenia w innym Ośrodku.
2. W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia zgodnie z §5 ust. 6.

§9. Postanowienia końcowe

l. Strony oświadczają, że zapoznały się z wyżej wymienionymi warunkami umowy i w całości ją akceptują, co poświadczają własnoręcznym podpisem.
2. Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, oraz przepisy innych regulacji wskazanych w§ 1 niniejszej umowy.
3. Wszelkiego rodzaju zmiany w niniejszej umowie wymagają pisemnego aneksu.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kierownik OSK “Centrum”

• * Niepotrzebne skreślić
• **Jeżeli osoba szkolona ma wcześniej zaliczony egzamin państwowy teoretyczny podlega szkoleniu tylko z pierwszej pomocy w wymiarze 4 godzin